Fondsprofiel

op . Gepost in Fondsprofiel

De Stichting Nedlloyd Pensioenfonds is het pensioenfonds dat sinds 1 januari 1971 de pensioenverplichtingen van medewerkers van de diverse tot de voormalige Koninklijke Nedlloyd NV behorende ondernemingen beheert. Thans worden eveneens de pensioenverplichtingen beheerd van Maersk ondernemingen waarmee een uitvoeringsovereenkomst is afgesloten.

Het Nedlloyd Pensioenfonds heeft tot doel:

Het uitvoeren van de door werknemers (deelnemers) en aangesloten werkgevers overeengekomen pensioenovereenkomst en het (doen) uitkeren van pensioenen aan gepensioneerden en hun nabestaanden en overige belanghebbenden tegen een voor de aangesloten werkgevers en werknemers kostenefficiënte premie.

Nedlloyd Pensioenfonds

De missie van het Nedlloyd Pensioenfonds is:

Zo goed mogelijk uitvoering geven aan de pensioenovereenkomsten die de aangesloten werkgevers hebben afgesloten met hun (gewezen) werknemers (deelnemers). De uitvoering van deze overeenkomsten dient correct, met verantwoorde beleggingsrisico's en zo (kosten) efficiënt mogelijk te geschieden. Het pensioenfonds heeft daarbij als ambitie om de opgebouwde pensioenaanspraken en de ingegane pensioenen jaarlijks te indexeren met de algemene prijsindex en daarover op een open en heldere wijze te communiceren met alle betrokkenen.