Personalia

op . Gepost in Fondsprofiel

Wie is wie bij het Nedlloyd Pensioenfonds? 

Ga direct naar:

Directie en medewerkers (uitvoeringsorganisatie)

De directie en medewerkers (de uitvoeringsorganisatie) van het Nedlloyd Pensioenfonds zijn in dienst van de Stichting Nedlloyd Pensioenfonds en voeren de (dagelijkse) werkzaamheden uit die voortvloeien uit de pensioentoezegging die door de aangesloten werkgevers bij het pensioenfonds is ondergebracht.   

dooren2

Directeur/CIO:
F.T.E. Dooren
010-4007015

lombarts3

Secretariaat:
B.A.J. Lombarts
010-4007022

blank

xxxxxx

 
quick

Bestuurssecretaris:
J.M. Quik
010-4007025

blank

Fondssecretaris:
J.M. Quik
010-4007025

xxxxxxx

 
 
 
ruis

Beleggingen:
J.D. Ruis
010-4007023

Kiemthin Tjong Tjin Joe

Beleggingen:
M.H.K.T. Tjong Tjin Joe 010-4007027

houwelingen2

Finance, Control & Risk:
H.A. van Houwelingen
010-4007008

pellis3

Finance & Control:
A.A.P.M. Pellis
010-4007024

blank

Finance & Control:
A.A.P.M. Pellis
010-4007024

 
 
vos2

Pensioenspecialist:
M. Vos
010-4007014

 
blank

Actuariële Zaken:
S.J. Drenthe
010-4488374

Terug naar boven

Bestuur 

 

Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op de belangen van alle bij het pensioenfonds betrokkenen en draagt er zorg voor dat alle belanghebbenden van het pensioenfonds zich op een evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. Het bestuur van het Nedlloyd Pensioenfonds bestaat uit zeven bestuursleden, waarvan er twee de aangesloten werkgevers vertegenwoordigen, twee de deelnemers vertegenwoordigen en drie de gepensioneerden vertegenwoordigen. Het bestuur is het hoogste orgaan van de Stichting Nedlloyd Pensioenfonds.

machielsen

H.J. Machielsen
voorzitter
(ultimo 2019)

Feikje Wittermans

F. Wittermans
(ultimo 2021)

 

namens de werkgevers

 
schenkel2

M. Schenkel
(ultimo 2020)

sikkens

D.E. Sikkens
plv. voorzitter
(ultimo 2018)

 

namens de werknemers

 
knapper

K.H. Knapper
(ultimo 2020)

meurs

H.F. Meurs
plv. voorzitter
(ultimo 2018)

jansen

L.F.J. Jansen
(ultimo 2019)

namens de pensioengerechtigden

 

Terug naar boven

Verantwoordingsorgaan 

 
Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vijf vertegenwoordigers van de gepensioneerden, twee vertegenwoordigers van de actieve deelnemers en twee vertegenwoordigers namens de aangesloten werkgevers.
In het verantwoordingsorgaan komen de verantwoordingsfunctie en adviesfunctie samen in één orgaan. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop dat is uitgevoerd.

muis

J.E. Muis
(Secretaris)
(tot 1-7-2018)

van manen

H. van Manen
(tot 1-7-2017)

blank

Vacature

vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden

 
van meurs

R.E. van Meurs
(tot 1-7-2019)

Hennie Rijntjes

H.G.A. Rijntjes
(tot 1-7-2020)

no photo

Vacature

vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden

 
stegmeijer

 A. Stegmeijer
(Voorzitter)

no photo

Vacature

 

vertegenwoordigers van de actieve deelnemers
(tot 1 juli 2019)

 
 
de groot

 H.E. de Groot

niederer

 M. Niederer
(Plv. secretaris)

 

vertegenwoordigers van de werkgevers
(tot 1 juli 2019)

 

Terug naar boven


Beleggingsadviseurs  

 
De beleggingsadviseurs adviseren het bestuur over alle zaken met betrekking tot vermogensbeheer.
no photo

L. Luyten

 
 

Terug naar boven

Visitatiecommissie 

Ten behoeve van het intern toezicht bij het Nedlloyd Pensioenfonds is een visitatiecommissie ingesteld die bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen.

De belangrijkste taken zijn het toezicht houden op het beleid van het bestuur; de algemene gang van zaken in het pensioenfonds; evenwichtige belangenafweging door het bestuur; verantwoording afleggen over de uitvoering van de taken aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever en in het jaarverslag.
Het bestuur is met de visitatiecommissie overeengekomen dat de commissie jaarlijks rapporteert over de haar toebedeelde taken.
De overige informatie over de visitatiecommissie treft u aan in het onderdeel Pension Fund Governance.duynstee

L.E.M. Duynstee
(tot 1-8-2017)

Annemie Vollenbroek

A.J.E.M. Vollenbroek
(tot 1-7-2019)

no photo

F.J.C. Covers
(tot 1-1-2021)

 

Terug naar boven

Klachtencommissie 

Een klacht is een verschil van mening tussen een (gewezen) deelnemer, een andere aanspraak- of pensioengerechtigde of werkgever enerzijds en het NPF anderzijds, waarbij het kan gaan om (1) de behandeling, bejegening of dienstverlening door NPF jegens de betrokken persoon en/of (2) de interpretatie en/of uitvoering van de statuten en/of pensioenreglementen.

De volledige tekst van de Klachtenprocedure is te vinden op de downloadpagina.
 
  

Terug naar boven

Accountant en Actuaris 

  • KPMG Accountants te Rotterdam
  • Towers Watson te Rotterdam


Aangesloten werkgevers 

  • Maersk Line Netherlands B.V.
  • Maersk Ship Management B.V.
  • Star Container Service B.V.
  • Stichting Nedlloyd Pensioenfonds
  • Svitzer Amsterdam B.V.
  • Ardent Maritime Netherlands B.V.
  • Port Towage Amsterdam B.V.

Terug naar boven