Financiële Positie Maart 2017

op .

 

01(2017-04-11) De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is in maart gestegen naar 116,4% (februari: 115,7%).

De marktrente dekkingsgraad is gestegen naar 119,1% (februari: 118,2%).

Het rendement over de maand maart was -0,2% (benchmark -0,3%). 

(Zie hieronder voor meer informatie)

 

De dekkingsgraad is een indicator van de gezondheid van het pensioenfonds, omdat het de verhouding weergeeft van de bezittingen van het fonds ten opzichte van de pensioenverplichtingen.
Met ingang van 2015 is de definitie van de DNB dekkingsgraad veranderd conform het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) dat op 1 januari 2015 van kracht werd.
Voor de beoordeling van de gezondheid van het pensioenfonds is het goed om te weten dat het volgens het nFTK vereist is dat het pensioenfonds een beleidsdekkingsgraad heeft die hoger is dan het vereist eigen vermogen om geen tekort te hebben. Voor het Nedlloyd Pensioenfonds is het vereist eigen vermogen per 31 december 2016 116,0%.

Hoe wordt de dekkingsgraad berekend?

Sinds 1 januari 2015 hanteren pensioenfondsen een nieuw soort dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de DNB-dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is dus geen momentopname en geeft daarom een stabieler beeld of een pensioenfonds voldoende geld heeft om alle tot nu toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst uit te keren.
Bij het bepalen van de DNB-dekkingsgraad wordt voor de berekening van de pensioenverplichtingen* de zogeheten Ultimate Forward Rate (UFR) gehanteerd. De UFR is een door de wetgever vastgestelde rekenrente voor lange looptijden (meer dan 20 jaar). Voor het renteafdekkingsbeleid kijkt het pensioenfonds naar de werkelijke marktrente. De dekkingsgraad die is berekend met deze rente, geeft de financiële positie van het pensioenfonds beter weer, vandaar dat we die ook vermelden (marktrentedekkingsgraad).

*Vanaf 2016 worden in deze methode zowel de pensioenverplichtingen voor risico fonds als pensioenverplichtingen voor risico deelnemer meegenomen.

 

(Op deze cijfers is nog geen accountantscontrole toegepast.)

 

Dekkingsgraden afgelopen jaar

 2017 04 11 tabel dekkingsgraden                                        

Marktrente (10 jaars) afgelopen jaar

2017 04 11 tabel marktrente                                                    

Rendement per maand afgelopen jaar

 2017 04 19 tabel rendement pm

Rendement per kwartaal 2016

2017 04 11 tabel rendement pkw 

Financiële positie februari 2017

op .

2016 03 herstelplan2

(2017-03-13) De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is in februari gestegen naar 115,7% (januari: 115,0%).

De marktrente dekkingsgraad is gestegen naar 118,2% (januari: 118,1%).

Het rendement over de maand februari was 1,9% (benchmark 2,0%).  

De dekkingsgraad is een indicator van de gezondheid van het pensioenfonds, omdat het de verhouding weergeeft van de bezittingen van het fonds ten opzichte van de pensioenverplichtingen.
Met ingang van 2015 is de definitie van de DNB dekkingsgraad veranderd conform het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) dat op 1 januari 2015 van kracht werd.
Voor de beoordeling van de gezondheid van het pensioenfonds is het goed om te weten dat het volgens het nFTK vereist is dat het pensioenfonds een beleidsdekkingsgraad heeft die hoger is dan het vereist eigen vermogen om geen tekort te hebben. Voor het Nedlloyd Pensioenfonds is het vereist eigen vermogen per 31 december 2016 116,0%.

Hoe wordt de dekkingsgraad berekend?

Sinds 1 januari 2015 hanteren pensioenfondsen een nieuw soort dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de DNB-dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is dus geen momentopname en geeft daarom een stabieler beeld of een pensioenfonds voldoende geld heeft om alle tot nu toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst uit te keren.
Bij het bepalen van de DNB-dekkingsgraad wordt voor de berekening van de pensioenverplichtingen* de zogeheten Ultimate Forward Rate (UFR) gehanteerd. De UFR is een door de wetgever vastgestelde rekenrente voor lange looptijden (meer dan 20 jaar). Voor het renteafdekkingsbeleid kijkt het pensioenfonds naar de werkelijke marktrente. De dekkingsgraad die is berekend met deze rente, geeft de financiële positie van het pensioenfonds beter weer, vandaar dat we die ook vermelden (marktrentedekkingsgraad).

*Vanaf 2016 worden in deze methode zowel de pensioenverplichtingen voor risico fonds als pensioenverplichtingen voor risico deelnemer meegenomen.

 

(Op deze cijfers is nog geen accountantscontrole toegepast.)

Dekkingsgraden afgelopen jaar

 2017 03 13 tabel dekkingsgraden                                        

Marktrente (10 jaars) afgelopen jaar

2017 03 13 tabel marktrente                                                    

Rendement per maand afgelopen jaar

 2017 03 13 tabel rendement pm

Rendement per kwartaal 2016

2016 december Rendement per Kwartaal02 

Zet deze pagina in uw favorieten om direct de pagina met de meest recente Financiële Positie te kunnen openen.

Financiële positie januari 2017

op .

04

(2017-02-14) De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is in januari gestegen naar 115,0% (december: 114,5%).

De marktrente dekkingsgraad is gestegen naar 118,1% (december: 116,9%).

Het rendement over de maand januari was -/-1,3% (benchmark -/-1,2%). 

(Zie hieronder voor meer informatie)

 

De dekkingsgraad is een indicator van de gezondheid van het pensioenfonds, omdat het de verhouding weergeeft van de bezittingen van het fonds ten opzichte van de pensioenverplichtingen.
Met ingang van 2015 is de definitie van de DNB dekkingsgraad veranderd conform het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) dat op 1 januari 2015 van kracht werd.
Voor de beoordeling van de gezondheid van het pensioenfonds is het goed om te weten dat het volgens het nFTK vereist is dat het pensioenfonds een beleidsdekkingsgraad heeft die hoger is dan het vereist eigen vermogen om geen tekort te hebben. Voor het Nedlloyd Pensioenfonds is het vereist eigen vermogen per 31 december 2016 116,0%.

Hoe wordt de dekkingsgraad berekend?

Sinds 1 januari 2015 hanteren pensioenfondsen een nieuw soort dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de DNB-dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is dus geen momentopname en geeft daarom een stabieler beeld of een pensioenfonds voldoende geld heeft om alle tot nu toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst uit te keren.
Bij het bepalen van de DNB-dekkingsgraad wordt voor de berekening van de pensioenverplichtingen* de zogeheten Ultimate Forward Rate (UFR) gehanteerd. De UFR is een door de wetgever vastgestelde rekenrente voor lange looptijden (meer dan 20 jaar). Voor het renteafdekkingsbeleid kijkt het pensioenfonds naar de werkelijke marktrente. De dekkingsgraad die is berekend met deze rente, geeft de financiële positie van het pensioenfonds beter weer, vandaar dat we die ook vermelden (marktrentedekkingsgraad).

*Vanaf 2016 worden in deze methode zowel de pensioenverplichtingen voor risico fonds als pensioenverplichtingen voor risico deelnemer meegenomen.

(Op deze cijfers is nog geen accountantscontrole toegepast.)

Dekkingsgraden afgelopen jaar

 2017 02 14 tabel dekkingsgraden                                        

Marktrente (10 jaars) afgelopen jaar

2017 02 14 tabel marktrente                                                    

Rendement per maand afgelopen jaar

 2017 02 14 tabel rendement pm2

Rendement per kwartaal afgelopen jaar

2017 02 14 tabel rendement kw 

 

Zet deze pagina in uw favorieten om direct de pagina met de meest recente Financiële Positie te kunnen openen.