Financiële positie februari 2016

op .

 

21646481 l 170x140

(2016-03-22) De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is in februari gedaald naar 116,2% (januari: 116,5%). De marktrente dekkingsgraad is gedaald naar 108,9% (januari: 111%).

Het rendement over de maand februari was 1,5% (benchmark 1,4%).


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een indicator van de gezondheid van het pensioenfonds, omdat het de verhouding weergeeft van de bezittingen van het fonds ten opzichte van de pensioenverplichtingen.
Met ingang van 2015 is de definitie van de DNB dekkingsgraad veranderd conform het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) dat op 1 januari 2015 van kracht werd.
Voor de beoordeling van de gezondheid van het pensioenfonds is het goed om te weten dat het volgens het nFTK vereist is dat het pensioenfonds een beleidsdekkingsgraad heeft die hoger is dan het vereist eigen vermogen om geen tekort te hebben. Voor het Nedlloyd Pensioenfonds is het vereist eigen vermogen momenteel 116,4%.

Hoe wordt de dekkingsgraad berekend?

Sinds 1 januari 2015 hanteren pensioenfondsen een nieuw soort dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de DNB-dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is dus geen momentopname en geeft daarom een stabieler beeld of een pensioenfonds voldoende geld heeft om alle tot nu toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst uit te keren.
Bij het bepalen van de DNB-dekkingsgraad wordt voor de berekening van de pensioenverplichtingen* de zogeheten Ultimate Forward Rate (UFR) gehanteerd. De UFR is een door de wetgever vastgestelde rekenrente voor lange looptijden (meer dan 20 jaar). Voor het renteafdekkingsbeleid kijkt het pensioenfonds naar de werkelijke marktrente. De dekkingsgraad die is berekend met deze rente, geeft de financiële positie van het pensioenfonds beter weer, vandaar dat we die ook vermelden (marktrentedekkingsgraad).

*Vanaf 2016 worden in deze methode zowel de pensioenverplichtingen voor risico fonds als pensioenverplichtingen voor risico deelnemer meegenomen.

Rente en pensioenverplichtingen

De daling van de marktrente is in februari voortgezet. De lagere pensioenverplichtingen per december hadden in vergelijking met eind 2014 een positief effect op de (marktrente) dekkingsgraad van 6,4%-punt.

(Op deze cijfers is nog geen accountantscontrole toegepast.)

Dekkingsgraad 2015 en 2016

 Datum Beleids-

Marktrente

  dekkingsgraad dekkingsgraad

2015-02-28

112,5%

112,8%

2015-03-31

113,0%

110,7%

2015-04-30

113,6%

112,0%

2015-05-31

114,2%

114,6%

2015-06-30

114,9%

116,2%

2015-07-31

115,5%

115,7%

2015-08-31

115,6%

114,5%

2015-09-30

115,9%

113,5%

2015-10-31

116,3%

115,6%

2015-11-30

116,6%

116,3%

2015-12-31

116,7%

115,1%

2016-01-31

116,5%

111,0%

2016-02-29

116,2%

108,9%

                                                                       

Marktrente (10 jaars)

februari 2015

0,70%

maart 2015

0,56%

april 2015

0,67%

mei 2015

0,86%

juni 2015

1,17%

juli 2015

1,01%

augustus 2015

1,13%

september 2015

0,98%

oktober 2015

0,92%

november 2015

0,87%

december 2015

1,02%

januari 2016

0,68%

februari 2016

0,51%

                                                      

Rendement per maand

Periode

Rendement

Benchmark

februari 2015

  1,22%

  0,96%

maart 2015

  2,80%

  2,45%

april 2015

 -1,50%

 -1,43%

mei 2015

 -0,80%

 -1,20%

juni 2015

 -3,30%

 -3,30%

juli 2015

  1,80%

  1,70%

augustus 2015

 -2,50%

 -2,50%

september 2015

  0,60%

  0,50%

oktober 2015

  2,50%

  2,30%

november 2015

  0,80%

  0,50%

december 2015

 -1,70%

 -1,40%

januari 2016

  0,76%

  0,99%

februari 2016

  1,45%

  1,44%

 

Rendement per kwartaal

Periode Rendement Benchmark

2015-Q1

  9,30%

  8,10%

2015-Q2

 -5,50%

 -5,78%

2015-Q3

 -0,11%

 -0,33%

2015-Q4

  1,52%

  1,36%