Financiële positie november 2015

op .

 

21247389 l x 200

(2015-12-18) De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is in november gestegen naar 116,6% (oktober: 116,3%). De marktrente dekkingsgraad is gestegen naar 116,3% (oktober: 115,6%).
Het rendement over de maand november was 0,8% (benchmark 0,5%). Tot en met het derdekwartaal was het rendement 3,2% (benchmark 1,5%).

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een indicator van de gezondheid van het pensioenfonds, omdat het de verhouding weergeeft van de bezittingen van het fonds ten opzichte van de pensioenverplichtingen.

Met ingang van 2015 is de definitie van de DNB dekkingsgraad veranderd conform het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) dat op 1 januari 2015 van kracht werd.

Voor de beoordeling van de gezondheid van het pensioenfonds is het goed om te weten dat het volgens het nFTK vereist is dat het pensioenfonds een beleidsdekkingsgraad heeft die hoger is dan het vereist eigen vermogen om geen tekort te hebben. Voor het Nedlloyd Pensioenfonds is het vereist eigen vermogen momenteel 115,7%.

Hoe wordt de dekkingsgraad berekend?

De methode van DNB houdt in dat bij de berekening van de pensioenverplichtingen de zogeheten Ultimate Forward Rate (UFR) wordt gehanteerd. Tot en met 2014 werd daarnaast een driemaandsmiddeling van de rente toegepast; deze is in 2015 onder het nFTK vervallen; daar is een twaalfmaandsmiddeling van de DNB dekkingsgraad (met UFR) voor in de plaats gekomen, welke de beleidsdekkingsgraad wordt genoemd. De UFR is een risicovrije rekenrente voor langjarige contracten, waarin wegens de lange looptijd onvoldoende handel bestaat. Deze rente is dan ook niet af te dekken en daarom kijkt het pensioenfonds voor zijn renteafdekkingsbeleid naar de 'echte marktrente'. De dekkingsgraad berekend volgens deze echte marktrente geeft de echte financiële positie van het pensioenfonds beter weer, vandaar dat we die ook vermelden.

Rente en pensioenverplichtingen

Na de sterke daling van de marktrente in het eerste kwartaal is deze in het tweede kwartaal gestegen en in het derde kwartaal per saldo opnieuw gedaald. De lagere pensioenverplichtingen per eind september hadden in vergelijking met eind 2014 een positief effect op de (marktrente) dekkingsgraad van 4,9%-punt.

(Op deze cijfers is nog geen accountantscontrole toegepast.)

Hieronder de tabellen van de dekkingsgraadontwikkeling en van de renteontwikkeling in 2015 .

Dekkingsgraad 2015

 Datum Beleids-

Marktrente

  dekkingsgraad dekkingsgraad

2015-01-31

111,8%

111,6%

2015-02-28

112,5%

112,8%

2015-03-31

113,0%

110,7%

2015-04-30

113,6%

112,0%

2015-05-31

114,2%

114,6%

2015-06-30

114,9%

116,2%

2015-07-31

115,5%

115,7%

2015-08-31

115,6%

114,5%

2015-09-30

115,9%

113,5%

2015-10-31

116,3%

115,6%

2015-11-30

116,6%

116,3%

                                                                       

Marktrente (10 jaars)

januari 2015

0,68%

februari 2015

0,70%

maart 2015

0,56%

april 2015

0,67%

mei 2015

0,86%

juni 2015

1,17%

juli 2015

1,01%

augustus 2015

1,13%

september 2015

0,98%

oktober 2015

0,92%

november 2015

0,87%

                                                      

Rendement per maand

Periode

Rendement

Benchmark

januari 2015

  5,03%

  4,48%

februari 2015

  1,22%

  0,96%

maart 2015

  2,80%

  2,45%

april 2015

 -1,50%

 -1,43%

mei 2015

 -0,80%

 -1,20%

juni 2015

 -3,30%

 -3,30%

juli 2015

  1,80%

  1,70%

augustus 2015

 -2,50%

 -2,50%

september 2015

  0,60%

  0,50%

oktober 2015

  2,50%

  2,30%

november 2015

  0,80%

  0,50%

 

Rendement per kwartaal

Periode Rendement Benchmark

2015-Q1

  9,30%

  8,10%

2015-Q2

 -5,50%

 -5,78%

2015-Q3

 -0,11

 -0,33%