Financiële Positie Juni 2015

op .

 

01

(2015-07-13) De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is in juni gestegen naar 114,9% (mei: 114,2%). De marktrente dekkingsgraad is gestegen naar 116,2% (mei: 114,6%).

Het rendement over de maand juni was -3,3% (benchmark -3,3%). Over het eerste half jaar was het rendement 3,3% (benchmark 1,8%).

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een indicator van de gezondheid van het pensioenfonds, omdat het de verhouding weergeeft van de bezittingen van het fonds ten opzichte van de pensioenverplichtingen.

Met ingang van 2015 is de definitie van de DNB dekkingsgraad veranderd conform het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) dat op 1 januari 2015 van kracht werd.

Voor de beoordeling van de gezondheid van het pensioenfonds is het goed om te weten dat volgens het nieuwe Financieel Toetsingskader vereist is dat het pensioenfonds een beleidsdekkingsgraad heeft die hoger is dan het vereist eigen vermogen van 116,1% om geen tekort te hebben.

Hoe wordt de dekkingsgraad berekend?

De methode van DNB houdt in dat bij de berekening van de pensioenverplichtingen de zogeheten Ultimate Forward Rate (UFR) wordt gehanteerd. Tot en met 2014 werd daarnaast een driemaandsmiddeling van de rente toegepast; deze is in 2015 onder het nieuwe FTK vervallen; daar is een twaalfmaandsmiddeling van de DNB dekkingsgraad (met UFR) voor in de plaats gekomen, welke de beleidsdekkingsgraad wordt genoemd. De UFR is een risicovrije rekenrente voor langjarige contracten, waarin wegens de lange looptijd onvoldoende handel bestaat. Deze rente is dan ook niet af te dekken, daarom kijkt het pensioenfonds voor zijn renteafdekkingsbeleid naar de 'echte marktrente'. De dekkingsgraad berekend volgens deze echte marktrente geeft de echte financiële positie van het pensioenfonds beter weer, vandaar dat we die ook vermelden.

(Op deze cijfers is nog geen accountantscontrole toegepast.)

Hieronder de tabellen van de dekkingsgraadontwikkeling en van de renteontwikkeling in 2015 .

 

Dekkingsgraad 2015

 Datum Beleids Dekkingsgraad
dekkingsgraad Marktrente

2015-01-31

111,8%

111,6%

2015-02-28

112,5%

112,8%

2015-03-31

113,0%

110,7%

2015-04-30

113,6%

112,0%

2015-05-31

114,2%

114,6%

2015-06-30

114,9%

116,2%

                                                                       

Marktrente (10 jaars)

januari 2015:

0,68%

februari 2015:

0,70%

maart 2015:

0,56%

april 2015:

0,67%

mei 2015:

0,86%

juni 2015:

1,17%

                                                      

Ontwikkeling rendement 2015

Periode

Rendement

Benchmark

januari 2015

  5,03%

  4,48%

februari 2015

  1,22%

  0,96%

maart 2015

  2,80%

  2,45%

april 2015

 -1,50%

-1,43%

mei 2015

 -0,80%

-1,20%

juni 2015

 -3,30%

-3,30%

 

Per kwartaal

Periode Rendement Benchmark

2015-Q1

  9,30%

  8,10%

2015-Q2

 -5,50%

 -5,78%