News

Kandidaat gezocht voor verantwoordingsorgaan NPF

17 April 2023

De zittingstermijn van Antoinette Stegmeijer loopt af op 1 juli 2023. Daardoor ontstaat een vacature voor een zetel in het verantwoordingsorgaan namens de (gewezen) deelnemers.

Het verantwoordingsorgaan is samengesteld uit vier leden die de pensioengerechtigden vertegenwoordigen en een lid die de actieve deelnemers en gewezen deelnemers vertegenwoordigd. Het is de taak van het verantwoordingsorgaan om een oordeel te geven over het door het bestuur van NPF gevoerde beleid, de beleidskeuzes voor de toekomst en het handelen van het bestuur. Dit gebeurt onder andere aan de hand van het jaarverslag en door periodiek met het bestuur van NPF te overleggen.

Heeft u kennis van pensioenen, vermogensbeheer en/of risicomanagement (of bent u bereid deze kennis op te doen), kunt u problemen analyseren en een oordeel vormen, meld u zich dan aan als kandidaat voor deze vacature. De tijdsbesteding is circa een dag per maand.

Meer informatie over deze functie kunt u vinden in de competentievisie.

U kunt zich tot 21 juli 2023 kandidaat stellen

De verkiezingscommissie toetst of een kandidaat voldoet aan het profiel, zoals omschreven in de competentievisie. Indien meerdere kandidaten zich melden, zullen er verkiezingen worden gehouden. De kandidaat is bij voorkeur verbonden of verbonden geweest met een van de voormalig bij NPF aangesloten werkgever(s). Ook personen buiten deze kring kunnen zich kandidaat stellen.

Wij zien uw aanmelding met interesse tegemoet! Voor meer informatie kunt u de competentievisie raadplegen of contact opnemen met de bestuurssecretaris van NPF, Roland de Mooij: roland.demooij@nedlloyd.com of 06-51943307.

Attachment Size
152.67 kB