Uitvoeringsorganisatie

De uitvoeringsorganisatie ondersteunt de uitvoerende bestuursleden bij de beleidsvoorbereiding en uitvoerende taken op het gebied van risicomanagement, vermogensbeheer, pensioenreglementen, communicatie en externe verantwoording.

Het pensioenfonds heeft delen van zijn bedrijfsprocessen uitbesteed aan derde partijen. De uitvoeringsorganisatie houdt toezicht op deze partijen en rapporteert hierover aan de uitvoerende bestuursleden en het bestuur. 

Directie en medewerkers

Frans Dooren

Frans Dooren
CEO/CIO

Randy Caenen

Randy Caenen
CFRO

Benita Lombarts

Benita Lombarts
Secretariaat

Roland de Mooi

Roland de Mooij
Bestuurssecretaris

Hans Ruis

Hans Ruis
Beleggingen

Kiemthin Tjong Tjin Joe

Kiemthin Tjong Tjin Joe
Beleggingen

Monique Vos

Monique Vos
Pensioenspecialist
Privacy Officer

Henk van Houwelingen

Henk van Houwelingen
Finance & Control

Tom Pellis

Tom Pellis
Finance & Control