Privacy

Om de pensioenovereenkomst en de pensioenregeling van de (voormalig) werkgever te kunnen uitvoeren, heeft Nedlloyd Pensioenfonds (hierna: NPF) persoonlijke gegevens van u nodig, bijvoorbeeld waar u woont, of u een partner heeft en hoeveel salaris u kreeg. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken wij. In één zin, wij verwerken persoonsgegevens. NPF respecteert uw privacyrechten en vindt het daarom erg belangrijk dat geborgd wordt dat u deze rechten kunt uitoefenen, dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat hier zorgvuldig en vertrouwelijk mee wordt omgegaan. Met dit privacybeleid en deze privacyverklaring willen wij u informeren waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie over u ontvangen of informatie aan u of anderen verstrekken. Bij het verwerken van uw gegevens volgen wij ook de eisen die in de wet- en regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens worden gesteld.

 

Bijlage Grootte
125.96 kB