Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het strategisch beleid van het pensioenfonds. De niet-uitvoerende bestuursleden zijn belast met het intern toezicht op het algemeen beleid van het bestuur, de algemene gang van zaken in het pensioenfonds de evenwichtige belangenafweging door het bestuur en de uitvoerende bestuursleden. De uitvoerende bestuursleden geven leiding aan de uitvoeringsorganisatie en dragen zorg voor de voorbereiding van het strategisch beleid en de uitwerking van de strategische besluiten.

Jacco Heemskerk

Onafhankelijk voorzitter

Jacco Heemskerk

Frans Dooren

Uitvoerend Bestuurslid

Frans Dooren

Randy Caenen

Uitvoerend Bestuurslid

Randy Caenen

Freikje Wittermans

Namens werkgevers

Feikje Wittermans

Mark Schenkel

Namens werknemers

Mark Schenkel

Koen Knapper

Namens gepensioneerden

Koen Knapper

Hans Meurs

Namens gepensioneerden

Hans Meurs