Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan controleert of het bestuur het beleid goed en binnen de gemaakte afspraken en kaders uitvoert en of het ieders belangen evenwichtig afweegt. Het verantwoordingsorgaan heeft daarnaast het recht om het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. Ook heeft het verantwoordingsorgaan de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid en over de beleidskeuzes voor de toekomst. Het oordeel met de reactie van het bestuur daarop is jaarlijks terug te lezen in het jaarverslag. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vijf leden: vier leden namens de pensioengerechtigden en een lid namens de (gewezen) deelnemers.

Vertegenwoordiger van de deelnemers

Jacob Tas

Jacob Tas

Vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden

Hans Muis

Hans Muis
Secretaris

Han van Manen

Han van Manen

Voorzitter

Ton Zimmerman

Ton Zimmerman

Rob Mars

Rob Mars