Pension 123 Layer 1

What choices do you have yourself?

With regards to both the legal obligations and NPF’s overarching mission, vision, and goals, will NPF offer guidance for making adequate choices to people who are reaching their entitlement for pension.  Given the distribution of incapacitated and inactive participants versus the people who already have pension entitlements as well as the recently expressed trust in the fund, it does not seem balanced to make material investments for selection guidance. NPF will comply with the minimum standards as referred to by the open norm for selection guidance. NPF will provide an explanation of the various choices to be made. Herewith it is envisioned to prevent people from making choices with an undesirable or negative effect. Based on the actual demand for guidance, and in the light of the future developments, NPF will evaluate whether the offering of guidance is effective and sufficient for maintaining the level of trust in the fund.

Eerder of later met pensioen

Retiring earlier or later

You choose when you want to retire.

Deeltijdpensioen

Partial retirement

You can choose not to retire all at once. You can take 'part-time retirement'.

Hoog-laag

Want to start with a higher pension first?

Do you want to start with a higher pension first? You decide that on your retirement date.

waardeoverdracht

Taking your pension with you: value transfer

Are you changing jobs? You can usually take your accrued pension with you to your new employer's pension provider.

Op basis van de wettelijke vereisten en tevens de overkoepelende missie, visie en doelstellingen zal NPF keuzebegeleiding aanbieden aan te pensioneren personen. Refererend aan de verhouding arbeidsongeschikten en slapers ten opzichte van gepensioneerden en het bestaande vertrouwen in het fonds, is het niet evenwichtig om fors te investeren in keuzebegeleiding. NPF zal voldoen aan de minimum vereisten van de open norm keuzebegeleiding, door middel van uitleg over de mogelijke keuzes. Hiermee wordt beoogd te voorkomen dat mensen keuzes maken met een ongewenst of negatief effect. NPF zal aan de hand van zowel de feitelijke vraag voor keuzebegeleiding als de toekomstige ontwikkelingen jaarlijks evalueren of deze minimale invulling toereikend is voor het behoud van het vertrouwen.