Pensioen 123 Laag 1

Welke keuzes hebt u zelf?

Op basis van de wettelijke vereisten en tevens de overkoepelende missie, visie en doelstellingen zal NPF keuzebegeleiding aanbieden aan te pensioneren personen. 

Eerder of later met pensioen

Eerder of later met pensioen

U kiest zelf wanneer u met pensioen wilt.

Deeltijdpensioen

Voor een deel met pensioen

U kunt er voor kiezen om niet in één keer met pensioen te gaan. U kunt met ‘deeltijdpensioen’.

Hoog-laag

Wilt u beginnen met eerst een hoger pensioen?

Wilt u beginnen met eerst een hoger pensioen? Dat beslist u op de pensioendatum.

waardeoverdracht

Uw pensioen meenemen: waardeoverdracht

Verandert u van baan? U kunt uw opgebouwde pensioen meestal meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

Op basis van de wettelijke vereisten en tevens de overkoepelende missie, visie en doelstellingen zal NPF keuzebegeleiding aanbieden aan te pensioneren personen. Refererend aan de verhouding arbeidsongeschikten en slapers ten opzichte van gepensioneerden en het bestaande vertrouwen in het fonds, is het niet evenwichtig om fors te investeren in keuzebegeleiding. NPF zal voldoen aan de minimum vereisten van de open norm keuzebegeleiding, door middel van uitleg over de mogelijke keuzes. Hiermee wordt beoogd te voorkomen dat mensen keuzes maken met een ongewenst of negatief effect. NPF zal aan de hand van zowel de feitelijke vraag voor keuzebegeleiding als de toekomstige ontwikkelingen jaarlijks evalueren of deze minimale invulling toereikend is voor het behoud van het vertrouwen.