Nieuws

Dhr. Muis herbenoemd lid verantwoordingsorgaan

12 juli 2022

Het bestuur van de Vereniging van Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds (DNP) heeft de heer J.E. Muis voorgedragen voor herbenoeming tot lid van het verantwoordingsorgaan (VO), namens de pensioengerechtigden. De heer Muis heeft aangegeven graag in aanmerking te komen voor een derde zittingstermijn.

De reglementaire beoordeling van de voorgenomen benoeming door het bestuur van Nedlloyd Pensioenfonds was positief en vervolgens heeft het bestuur van DNP de herbenoeming bevestigd. Hiermee is de heer Muis benoemd voor een derde termijn, ingaande 1 juli 2022, voor een periode van vier jaar.