Nieuws

3 oktober 2023

Nieuws

Benoeming Jacob Tas in het verantwoordingsorgaan

Per 1 oktober 2023 is Jacob Tas voor een periode van vier jaar benoemd tot lid van het verantwoordingsorgaan (VO) namens de (gewezen) deelnemers.
25 september 2023

Nieuws

Uw Uniform pensioenoverzicht 2023 beschikbaar

28 augustus 2023

Nieuws

Nieuwe onafhankelijk voorzitter van het bestuur

Jacco Heemskerk is de nieuwe onafhankelijk voorzitter van het pensioenfonds.
25 juli 2023

Nieuws

Benoeming Ton Zimmerman in het verantwoordingsorgaan

Het bestuur van de Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds (DNP) heeft Ton Zimmerman voorgedragen voor benoeming tot lid van het verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden.
25 juli 2023

Nieuws

Benoeming Ton Zimmerman in het verantwoordingsorgaan

Het bestuur van de Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds (DNP) heeft Ton Zimmerman voorgedragen voor benoeming tot lid van het verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden.
29 juni 2023

Nieuws

Keuzebegeleiding

Op basis van de wettelijke vereisten en tevens de overkoepelende missie, visie en doelstellingen zal NPF keuzebegeleiding aanbieden aan te pensioneren personen.
27 juni 2023

Nieuws

Keuze bij pensionering: bedrag ineens opnemen opnieuw uitgesteld

In één keer maximaal 10% van uw pensioen opnemen bij pensioneren.
20 juni 2023

Nieuws

PensioenKrant zomer 2023

De PensioenKrant Zomer 2023 is gepubliceerd op de website van Nedlloyd Pensioenfonds.
17 april 2023

Nieuws

Kandidaat gezocht voor verantwoordingsorgaan NPF

De zittingstermijn van Antoinette Stegmeijer loopt af op 1 juli 2023. Daardoor ontstaat een vacature voor een zetel in het verantwoordingsorgaan namens de (gewezen) deelnemers.
30 december 2022

Nieuws

Welkom op de nieuwe website van Nedlloyd Pensioenfonds

Welkom op de nieuwe website van Nedlloyd Pensioenfonds