Nieuws

28 augustus 2023

Nieuws

Nieuwe onafhankelijke voorzitter van het bestuur

Jacco Heemskerk is de nieuwe onafhankelijke voorzitter van het pensioenfonds.
25 juli 2023

Nieuws

Benoeming Ton Zimmerman in het verantwoordingsorgaan

Het bestuur van de Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds (DNP) heeft Ton Zimmerman voorgedragen voor benoeming tot lid van het verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden.
29 juni 2023

Nieuws

Keuzebegeleiding

Op basis van de wettelijke vereisten en tevens de overkoepelende missie, visie en doelstellingen zal NPF keuzebegeleiding aanbieden aan te pensioneren personen.
27 juni 2023

Nieuws

Keuze bij pensionering: bedrag ineens opnemen opnieuw uitgesteld

In één keer maximaal 10% van uw pensioen opnemen bij pensioneren.
20 juni 2023

Nieuws

PensioenKrant zomer 2023

De PensioenKrant Zomer 2023 is gepubliceerd op de website van Nedlloyd Pensioenfonds.
17 april 2023

Nieuws

Kandidaat gezocht voor verantwoordingsorgaan NPF

De zittingstermijn van Antoinette Stegmeijer loopt af op 1 juli 2023. Daardoor ontstaat een vacature voor een zetel in het verantwoordingsorgaan namens de (gewezen) deelnemers.
30 december 2022

Nieuws

Welkom op de nieuwe website van Nedlloyd Pensioenfonds

Welkom op de nieuwe website van Nedlloyd Pensioenfonds
30 december 2022

Nieuws

Verhoging van de pensioenen per 2023

Wij hebben goed nieuws. Per 1 januari 2023 verhogen wij alle pensioenen of pensioenaanspraken!
30 december 2022

Nieuws

PensioenKrant Winter 2022

De PensioenKrant Winter 2022 is gepubliceerd op de website van Nedlloyd Pensioenfonds.
19 juli 2022

Nieuws

Inhaalindexatie 2022

Het bestuur heeft besloten per 1 juli 2022 een beperkte inhaalindexatie toe te kennen. Dit kan omdat Nedlloyd Pensioenfonds financieel gezond is en de extra middelen voor het toekennen van inhaalindexatie ruim voldoende zijn. U ontvangt hierover binnenkort bericht, of heeft hierover al bericht ontvangen.