Nieuws

Verhoging van de pensioenen per 2023

30 december 2022

Wij hebben goed nieuws! Per 1 januari 2023 verhogen wij alle pensioenen/pensioenaanspraken met het voor ons fonds maximaal mogelijke percentage van 13,9%. De financiële positie van ons pensioenfonds maakt deze verhoging van uw pensioen mogelijk.

Het verhogen van uw pensioen is belangrijk

De prijzen stijgen immers ook elk jaar. Dit jaar was die prijsstijging 14,5%. Als het pensioen/pensioenaanspraken meestijgt met de prijzen, blijft uw pensioen(aanspraak) waardevast.