Nieuws

Verhoging van de pensioenen per 2024

9 januari 2024

Wij hebben nieuws. Per 1 januari 2024 verhogen wij alle pensioenen of pensioenaanspraken!

Het verhogen van uw pensioen is belangrijk

De prijzen stijgen immers ook elk jaar. Dit jaar was die prijsstijging 0,2%. Als het pensioen/pensioenaanspraken meestijgt met de prijzen, blijft uw pensioen(aanspraak) waardevast.

Door de verhoging van uw pensioen aan het begin van 2023 (13,9%), is de dekkingsgraad van het pensioenfonds gedurende dit jaar gedaald. Hoewel ons fonds er goed voorstaat, is er geen ruimte om de pensioenen met 0,2% te verhogen. Het bestuur heeft de wens om uw pensioen ieder jaar zo veel als mogelijk te verhogen. Daarom wil het bestuur de pensioenen met 0,13% verhogen.