Pensioen 123 Laag 2

Overlijden

Woont u in Nederland? Dan hoeft u het overlijden niet aan ons door te geven. We krijgen deze informatie automatisch door via de gemeente. Buiten Nederland met een overlijden wel bij ons gemeld worden. 

Woont u in het buitenland, dan verzoeken wij uw nabestaanden om een akte van overlijden toe te sturen aan onze Pensioenservice