Onze regeling

Sinds 1 januari 2020 is Nedlloyd Pensioenfonds een gesloten fonds. Dat betekent dat er geen pensioenpremies meer in het fonds worden gestort en pensioenen alleen nog worden beheerd en uitgekeerd. 

Nedlloyd Pensioenfonds

Pensioen ontvangen

Uw pensioen betalen we elke 25e van de maand. Valt de 25e in het weekend? Dan betalen we uw pensioen op de vrijdag vóór dat weekend.

Nedlloyd Pensioenfonds

Pensioen opgebouwd

In vijf minuten leest u wat er geregeld is voor uw pensioen. 

Nedlloyd Pensioenfonds

Veranderingen in uw situatie

Gebeurtenissen in uw leven kunnen invloed hebben op uw pensioen. Bijvoorbeeld als u trouwt, gaat scheiden of bijna met pensioen gaat. 

Persoon

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Elk jaar ontvangt u een overzicht van uw pensioen. Bekijk uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en krijg antwoord op belangrijke pensioenvragen.

Let op! op dit moment is in MijnNPFPensioen het UPO nog niet zichtbaar. Het UPO is naar verwachting aan het eind van het 3e kwartaal 2023 beschikbaar in MijnNPFPensioen.

Uniform Pensioenoverzicht
Indexatie

Toeslagbeleid

Elk jaar beoordeelt het bestuur of de financiële positie van het fonds goed genoeg is om uw pensioen aan te passen aan de stijging van de prijzen. Dit noemen wij indexatie. 

Direct naar