Pensioen 123 Laag 2

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt

Als u gaat scheiden, heeft dit ook gevolgen voor uw pensioen. Pensioen wordt namelijk als gemeenschappelijk bezit gezien. Het levenslange ouderdomspensioen moet dus ook worden verdeeld. Dit is in de wet zo geregeld. Standaard krijgt uw ex-partner 50% van uw levenslange ouderdomspensioen opgebouwd tijdens de huwelijkse periode. Het partnerpensioen gaat volledig naar uw ex-partner. U kunt ook een andere verdeling afspreken. Als u uw scheiding binnen twee jaar bij Nedlloyd Pensioenfonds meldt, regelt Nedlloyd Pensioenfonds de betaling aan uw ex-partner bij pensionering. Als u niets doorgeeft, moet u zelf de betaling regelen.

Verevening

In de wet is geregeld dat de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd naar uw ex-partner gaat, tenzij er bij de echtscheiding afspraken zijn gemaakt in het echtscheidingsconvenant. Dit noemen we verevening. Uw ex-partner krijgt het ouderdomspensioen op het moment dat u met pensioen gaat en dus ook het pensioen krijgt. 

Conversie

Ook kunt u conversie aanvragen. Dat houdt in dat het door u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen en/of het recht op bijzonder partnerpensioen wordt omgezet in een zelfstandig ouderdomspensioen voor u en een zelfstandig ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Het overlijden van de één heeft dan geen gevolgen voor het pensioen van de ander. Aan conversie moeten beide partijen, maar ook het pensioenfonds meewerken. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Bijzonder partnerpensioen

In het geval van scheiding heeft uw ex-partner (ook) recht op het partnerpensioen dat is opgebouwd tot het moment van einde van het huwelijk, geregistreerde partnerschap of de gezamenlijke huishouding. Het deel van het partnerpensioen waarop uw ex-partner recht heeft, wordt een bijzonder partnerpensioen genoemd. Komt u te overlijden? Dan stopt het ouderdomspensioen, ook voor uw ex-partner. Uw ex-partner ontvangt na uw overlijden het (bijzonder) partnerpensioen.