Nieuws

Benoeming Jacob Tas in het verantwoordingsorgaan

3 oktober 2023

Per 1 oktober 2023 is Jacob Tas voor een periode van vier jaar benoemd tot lid van het verantwoordingsorgaan (VO) namens de (gewezen) deelnemers. Hij volgt hiermee Antoinette Stegmeijer op, wier zittingsperiode per 1 juli jl. reglementair eindigde. Voor deze benoeming is aan alle vereiste formaliteiten voldaan. Met deze benoeming is het VO weer voltallig en zijn alle vacatures vervuld.