Nieuws

Dhr. H. van Manen herbenoemd in het verantwoordingsorgaan

22 juni 2021

Het bestuur van de Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds (DNP) heeft de heer H. van Manen voorgedragen voor herbenoeming tot lid van het verantwoordingsorgaan, namens de pensioengerechtigden. De heer Van Manen heeft aangegeven graag in aanmerking te komen voor een derde zittingstermijn.

De reglementaire beoordeling van de voorgenomen benoeming door het bestuur van Nedlloyd Pensioenfonds was positief en vervolgens heeft het bestuur van DNP de benoeming bevestigd. Hiermee is de heer Van Manen benoemd voor een derde termijn, ingaande 1 juli 2021, voor een periode van vier jaar.