Nieuws

Voor gepensioneerden in het buitenland: Attestatie de Vita (AdV) in coronatijd

18 mei 2020

Attestatie de Vita (AdV) in coronatijd

Als u gepensioneerd bent en in het buitenland woont, dan vragen wij bij u jaarlijks een “bewijs van in leven zijn” op. Dit wordt ook wel een Attestatie de Vita (AdV) genoemd. De ambassade of het consulaat kan het bewijs van in leven zijn afgeven of stempelen/ondertekenen. Dit bewijs van in leven zijn, is noodzakelijk voor de uitbetaling van uw pensioen. Deze uitvraag heeft afgelopen april plaatsgevonden. We kunnen niet inschatten of de coronacrisis (COVID-19) invloed heeft op het verkrijgen van levensbewijzen. Het kan zijn dat u door de coronacrisis niet in staat bent om het bewijs van in leven zijn te regelen.

Ik heb een formulier onvangen, maar kan het nu niet laten invullen. Wat nu?

Mocht u, door de coronacrisis, niet in staat zijn op korte termijn een handtekening of stempel voor deze AdV te regelen, dan is dit geen probleem. We hebben de reactietermijn met één maand verlengd, met andere woorden: u heeft drie maanden de tijd na dagtekening van de brief om het formulier te retourneren.

U heeft nu dus tot 1 juli 2020 om het formulier “bewijs van in leven zijn” in te vullen, te laten ondertekenen en terug te sturen.