Nieuws

Keuzebegeleiding

29 juni 2023

Op basis van de wettelijke vereisten en tevens de overkoepelende missie, visie en doelstellingen zal NPF keuzebegeleiding aanbieden aan te pensioneren personen. Refererend aan de verhouding arbeidsongeschikten en slapers ten opzichte van gepensioneerden en het bestaande vertrouwen in het fonds, is het niet evenwichtig om fors te investeren in keuzebegeleiding. NPF zal voldoen aan de minimum vereisten van de open norm keuzebegeleiding, door middel van uitleg over de mogelijke keuzes. Hiermee wordt beoogd te voorkomen dat mensen keuzes maken met een ongewenst of negatief effect. NPF zal aan de hand van zowel de feitelijke vraag voor keuzebegeleiding als de toekomstige ontwikkelingen jaarlijks evalueren of deze minimale invulling toereikend is voor het behoud van het vertrouwen.