Nieuws

Benoeming Ton Zimmerman in het verantwoordingsorgaan

25 juli 2023

Het bestuur van de Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds (DNP) heeft Ton Zimmerman voorgedragen voor benoeming tot lid van het verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden, als opvolger van Ron van Meurs, die per 1 juli jl. is teruggetreden. De reglementaire beoordeling van de voorgenomen benoeming door het bestuur van Nedlloyd Pensioenfonds was positief en vervolgens heeft het bestuur van DNP de benoeming bevestigd. Hiermee is Ton Zimmerman per 1 juli 2023 benoemd voor een periode van vier jaar.