Nieuws

Waardeoverdracht IDC-kapitaal van actieven en slapers naar a.s.r. (geldt niet voor gepensioneerden)

18 maart 2020

Deze week ontvangt u een brief van NPF over de overdracht van uw IDC-pensioenkapitaal naar a.s.r. In deze brief vragen wij u een keuze te maken tussen:

- Keuze A: Overdracht van de waarde van uw IDC-pensioenkapitaal naar a.s.r.

- Keuze B: De waarde van uw IDC-pensioenkapitaal omzetten in pensioenaanspraken bij NPF.

LET OP! Als u geen keuze aan ons doorgeeft, draagt NPF de waarde van uw IDC-pensioenkapitaal over naar a.s.r. (keuze A).