Nieuws

Coronavirus zorgt voor dalende beurskoersen en dalende dekkingsgraad

19 maart 2020

De uitbraak van het Coronavirus heeft ook gevolgen voor de financiële situatie van ons fonds

Eind februari bedroeg de marktrentedekkingsgraad van NPF 115,1% en de beleidsdekkingsgraad 120,5%. De beleidsdekkingsgraad lag ruim boven het vereist eigen vermogen van 115,6%. Door de recente ontwikkelingen op de financiële markten met ongekende dalingen van de aandelenkoersen wordt onze sterke financiële positie ook geraakt. De marktrentedekkingsgraad (de dekkingsgraad waarop NPF het financiële beleid bepaald) is in twee weken gedaald met naar verwachting ruim 5%. Omdat de markten zo in beweging zijn, is ook dit een zeer wisselend percentage.

Veel ontwikkelingen de laatste weken

Het coronavirus verspreid zich nu ook in Europa. Er is opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken, een aantal bedrijfstakken moeten hun deuren dicht houden, de koersen op de beurzen dalen sterk, er wordt gehamsterd en er is inmiddels een steunpakket met maatregelen gelanceerd om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken.

Door de dalende beurskoersen worden de beleggingsrendementen van pensioenfondsen geraakt. Het beleggingsbeleid van NPF is gericht op de lange termijn. Dit betekent dat wij niet in paniek raken van de ontwikkelingen de afgelopen weken, maar wij volgen de ontwikkelingen natuurlijk wel op de voet. En indien noodzakelijk, zal het bestuur maatregelen nemen.

Wat betekent dit voor u?

Pensioenbetalingen

De pensioenen worden volgens planning op 25 maart uitbetaald. Het fonds heeft voldoende geld in kas om de pensioenen te blijven uitkeren. Of er geïndexeerd kan worden, wordt in november besloten. Op dit moment is er door de externe ontwikkelingen geen ruimte om te indexeren, maar hoeven we ook zeker nog niet te korten.

Pensioenaanspraken

De pensioenaanspraken worden, als u met pensioen gaat, omgezet in een pensioen. Dit pensioen zal NPF uitkeren.

IDC-kapitalen

Door de sterk gedaalde aandelenkoersen is de waarde van uw IDC-kapitaal de afgelopen weken mogelijk sterk afgenomen. Als u net voor uw pensioen zit kan het verstandig zijn om te bekijken of een variabele uitkering op dit moment een mogelijkheid voor u is. Het grootste deel van uw pensioenkapitaal blijft dan belegd. Hierdoor heeft u nu minder nadeel van de huidige lage beurskoersen. U kunt dit natuurlijk ook bespreken met een adviseur.

Welke maatregelen hebben wij verder getroffen

Het bestuur zal, zolang als dat nodig is, in ieder geval wekelijks telefonisch overleggen. De voorzitter van het bestuur heeft bijna dagelijks telefonisch contact met de uitvoerende bestuursleden. De medewerkers van de uitvoeringsorganisatie werken zo veel als mogelijk thuis om de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen. Ook bij onze uitbestedingspartners en adviseurs wordt zo veel als mogelijk vanuit huis gewerkt.