Pensioen 123 Laag 2

Partner- en wezenpensioen

Als u overlijdt, is er via Nedlloyd Pensioenfonds een uitkering geregeld voor uw nabestaanden. Dit noemen we het partnerpensioen of wezenpensioen. Nedlloyd Pensioenfonds neemt contact op met uw nabestaanden om de uitkering te regelen. Het overlijden hoeft u, als u in Nederland woont, niet aan ons door te geven. We krijgen deze informatie automatisch door via de gemeente.

Partnerpensioen

Naast uw ouderdomspensioen bouwde u tijdens uw deelname aan de pensioenregeling ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als u komt te overlijden, heeft uw partner recht op een partnerpensioen en uw kinderen krijgen een wezenpensioen. Als u met pensioen gaat kiest u of en welk percentage uw partner ontvangt van het ouderdomspensioen na uw overlijden.

Wezenpensioen

In de meeste gevallen is er een uitkering geregeld voor uw kinderen als u overlijdt. Uw kind krijgt het wezenpensioen vanaf uw overlijden, totdat uw kind 21 jaar wordt. Als uw kind nog studeert, krijgt uw kind het wezenpensioen tot 27 jaar. Ook stiefkinderen en pleegkinderen komen in aanmerking voor het wezenpensioen. Er komen maximaal vijf kinderen in aanmerking voor het wezenpensioen. U ziet de hoogte van het wezenpensioen op uw Uniform Pensioenoverzicht in Mijn NPF Pensioen. 

Definitie van een partner

Nedlloyd Pensioenfonds verstaat onder een partner degene met wie u voor uw pensioendatum bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft. Als u samenwoont moeten u en uw partner aan alle drie de voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een partnerpensioen:

  1. U hebt een samenlevingsovereenkomst afgesloten bij de notaris, waarin u elkaar aanwijst als begunstigde voor partnerpensioen.
  2. U woont minimaal een half jaar samen.
  3. U hebt uw partner aangemeld bij Nedlloyd Pensioenfonds.

Partner aanmelden alleen bij samenwonen

Als u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft, krijgt Nedlloyd Pensioenfonds automatisch de gegevens van uw partner via de gemeente.

Als u samenwoont, is dit niet het geval. Dan moet u zelf uw partner bij ons aanmelden. Stuur een kopie van uw samenlevingsovereenkomst naar Nedlloyd Pensioenfonds. Dan registeren wij uw partner. Als u geen samenlevingsovereenkomst hebt afgesloten, komt uw partner niet in aanmerking voor de uitkering als u overlijdt.