Nieuws

18 maart 2020

Nieuws

Waardeoverdracht IDC-kapitaal van actieven en slapers naar a.s.r. (geldt niet voor gepensioneerden)

Deze week ontvangt u een brief van NPF over de overdracht van uw IDC-pensioenkapitaal naar a.s.r. In deze brief vragen wij u een keuze te maken.