Nieuws

30 december 2022

Nieuws

Verhoging van de pensioenen per 2023

Wij hebben goed nieuws. Per 1 januari 2023 verhogen wij alle pensioenen of pensioenaanspraken!
30 december 2022

Nieuws

PensioenKrant Winter 2022

De PensioenKrant Winter 2022 is gepubliceerd op de website van Nedlloyd Pensioenfonds.
19 juli 2022

Nieuws

Inhaalindexatie 2022

Het bestuur heeft besloten per 1 juli 2022 een beperkte inhaalindexatie toe te kennen. Dit kan omdat Nedlloyd Pensioenfonds financieel gezond is en de extra middelen voor het toekennen van inhaalindexatie ruim voldoende zijn. U ontvangt hierover binnenkort bericht, of heeft hierover al bericht ontvangen.
12 juli 2022

Nieuws

Dhr. Muis herbenoemd lid verantwoordingsorgaan

Het bestuur van de Vereniging van Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds (DNP) heeft de heer J.E. Muis voorgedragen voor herbenoeming tot lid van het verantwoordingsorgaan (VO), namens de pensioengerechtigden.
20 december 2021

Nieuws

PensioenKrant Winter 2021

De PensioenKrant Winter 2021 is gepubliceerd op de website van Nedlloyd Pensioenfonds.
22 juni 2021

Nieuws

Dhr. H. van Manen herbenoemd in het verantwoordingsorgaan

Het bestuur van de Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds (DNP) heeft de heer H. van Manen voorgedragen voor herbenoeming tot lid van het verantwoordingsorgaan, namens de pensioengerechtigden.
18 mei 2020

Nieuws

Voor gepensioneerden in het buitenland: Attestatie de Vita (AdV) in coronatijd

Als u gepensioneerd bent en in het buitenland woont, dan vragen wij bij u jaarlijks een “bewijs van in leven zijn” op. Mocht u, door de coronacrisis, niet in staat zijn op korte termijn een handtekening of stempel voor deze AdV te regelen, dan is dit geen probleem. We hebben de reactietermijn met één maand verlengd, met andere woorden: u heeft drie maanden de tijd na dagtekening van de brief om het formulier te retourneren.
19 maart 2020

Nieuws

Coronavirus zorgt voor dalende beurskoersen en dalende dekkingsgraad

De uitbraak van het Coronavirus heeft ook gevolgen voor de financiële situatie van ons fonds
18 maart 2020

Nieuws

Waardeoverdracht IDC-kapitaal van actieven en slapers naar a.s.r. (geldt niet voor gepensioneerden)

Deze week ontvangt u een brief van NPF over de overdracht van uw IDC-pensioenkapitaal naar a.s.r. In deze brief vragen wij u een keuze te maken.