3 oktober 2023

Nieuws

Benoeming Jacob Tas in het verantwoordingsorgaan

Per 1 oktober 2023 is Jacob Tas voor een periode van vier jaar benoemd tot lid van het verantwoordingsorgaan (VO) namens de (gewezen) deelnemers.
25 september 2023

Nieuws

Uw Uniform pensioenoverzicht 2023 beschikbaar

28 augustus 2023

Nieuws

Nieuwe onafhankelijk voorzitter van het bestuur

Jacco Heemskerk is de nieuwe onafhankelijk voorzitter van het pensioenfonds.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de verificatie van het digitaal doorgegeven ‘Bewijs van in leven zijn’ goed te kunnen uitvoeren en om een veilig gebruik van de app te kunnen waarborgen. Nadat het verificatieproces succesvol is afgerond, worden de gegevens gewist of geanonimiseerd zodat deze gegevens niet meer naar u te herleiden zijn.

De app wordt geleverd door Hyfen B.V. (‘Hyfen’) aan onze pensioenuitvoeringsorganisatie. Hyfen maakt gebruik van derde partijen om de app te kunnen leveren. Met Hyfen en de door haar ingeschakelde derde partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. Daarin is vastgelegd dat deze partijen de gegevens alleen mogen gebruiken ten behoeve van de app en nergens anders voor. Deze partijen maken daarbij gebruik van passende beveiligingsmaatregelen om de bescherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig de AVG te kunnen waarborgen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot uw gegevens. Uw gegevens worden opgeslagen in de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK). Met het zogenaamde AVG ‘adequaatheidsbesluit’ van de EU kunnen persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG veilig worden opgeslagen in het VK.

  • Voor identificatie en authenticatie van het identiteitsbewijs en levensbewijs worden de volgende gegevens verzameld: selfie en gegevens die op uw identiteitsbewijs staan, zoals voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, BSN, het documentnummer van het identiteitsbewijs en pasfoto.
  • Voor technische ondersteuning van de app worden gegevens verzameld zoals; IP-adres, unieke identificatiecode die niet direct tot u herleidbaar is. Deze code wordt door de leverancier van de app gegeneerd om bijvoorbeeld het door jou gebruikte toestel te identificeren (met deze code kunnen geen andere gebruikersactiviteiten worden geïdentificeerd).
  • Om de kwaliteit van het gebruik van de app te verbeteren worden gegevens verzameld zoals; type telefoon, Android/iOS versie, welk type identiteitsdocument is gescand en gelezen en of dat succesvol is verlopen, en het aantal keer dat de app gebruikt is.

Bij het gebruik van de ‘Bewijs van in leven zijn’ app worden de gegevens die tijdens het gebruik van de app worden verzameld van uw telefoon verwijderd zodra u de app afsluit.

De ‘Bewijs van in leven zijn’ app maakt gebruik van de zogenaamde “ReadID” technologie. Met deze technologie kan uw identiteitsbewijs worden geverifieerd met een smartphone. Door het lezen van de RFID chip op uw identiteitsbewijs kan ReadID verifiëren dat dit een authentiek identiteitsbewijs is en de persoonlijke informatie uitlezen. De verificatie van een identiteitsbewijs wordt opgevolgd door facial matching: Uw live foto en/of video van u (‘selfie’), die met de camera van uw smartphone wordt gemaakt, wordt vergeleken met de pasfoto die op uw identiteitsbewijs staat. Op deze manier kan worden vastgesteld dat de gegevens die zijn uitgelezen ook echt horen bij u en dat u daadwerkelijk in leven bent (‘levensbewijs’).

Toestemming

Doordat u via de ‘ReadID Ready’ app uw selfie en de gegevens in de RFID chip op uw identiteitsbewijs aan ons doorgeeft, geeft u ons toestemming deze gegevens te gebruiken. Dit is de enige wijze waarop wij de verificatie van het door u digitaal doorgegeven ‘Bewijs van in leven zijn’ goed kunnen uitvoeren.

Wilt u toch geen toestemming geven voor het gebruik van uw gegevens via de app? Dan kunt u het authenticatieproces altijd voortijdig afbreken door de app tijdens het authenticatieproces af te sluiten. U kunt het ‘Bewijs van in leven zijn’ dan op papier verder in orde maken.

Zodra we uw 'Bewijs van in leven zijn' hebben ontvangen, versturen we binnen 2 weken een (digitale) bevestiging. Ontvangt u al uw pensioenpost digitaal? Dan ontvangt u de notificatie digitaal.