Hoe wij uw klacht afhandelen

Hoe kunt u een klacht indienen?

Hebt u een klacht? Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te helpen. Het kan zijn dat u niet tevreden bent. Dit horen we graag.

 • Bel met ons via 020 42 66 310 van 9.00 - 17.00 uur ma-vr. Komen we er samen niet uit, dan nemen wij uw klacht verder in behandeling.
 • U kunt ook ons contactformulier gebruiken of een e-mail sturen naar pensioenservice@nedlloydpensioenfonds.nl;
 • Of een brief sturen naar Stichting Nedlloyd Pensioenfonds, p/a Nedlloyd Pensioenservice, Postbus 123, 1180 AC Amstelveen;

Geef aan ons het volgende door:

 • Uw klacht: waar bent u ontevreden over?
 • Uw polisnummer.
 • Uw naam, geboortedatum, adres en eventueel e-mailadres.
 • Uw telefoonnummer, zodat we u kunnen bellen om een compleet beeld te krijgen van uw klacht.

Geef in uw e-mail duidelijk aan dat het om een klacht gaat.

Hoe behandelen wij uw klacht?

 • U ontvangt van ons binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging.
 • U kunt gebeld worden voor toelichting, om een compleet beeld te krijgen van uw klacht.
 • U ontvangt binnen 4 weken na het indienen een schriftelijke reactie op uw klacht. Indien de klacht niet binnen deze termijn kan worden afgehandeld, ontvangt u hier schriftelijk bericht van vóór het einde van die termijn, waarbij ook een nieuwe afhandelingstermijn wordt vermeld.
 • Als u het niet eens bent met onze reactie of geboden oplossing, kunt u binnen 4 weken uw klacht met motivatie bij het uitvoerend bestuur van het pensioenfonds indienen.
 • Het uitvoerend bestuur onderzoekt uw klacht. Uiterlijk 4 weken na ontvangst van uw klacht, ontvangt u een reactie van het uitvoerend bestuur.
 • Bent u het niet eens met de uitspraak van het uitvoerend bestuur en gaat uw klacht over de uitvoering van het pensioenreglement? Dan is er binnen het pensioenfonds geen bezwaarmogelijkheid meer. U kunt uw klacht dan voorleggen aan de Ombudsman of Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP). GIP is door de overheid aangewezen als officiële geschilleninstantie.
 • U kunt uw klacht altijd voorleggen aan de burgerlijke rechter. Hier zijn kosten aan verbonden. 

Geschilleninstantie Pensioenfondsen sinds 1 januari 2024

U kunt sinds 1 januari 2024 uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP). Dit doet u kosteloos. De Geschilleninstantie Pensioenfondsen is door de overheid aangewezen als officiële geschilleninstantie voor pensioenfondsen in het geval de interne klachtenprocedure volledig is doorlopen. De klacht moet betrekking hebben op de uitvoering of toepassing van het pensioenreglement. U leest er meer over op de website www.geschilleninstantiepensioenfondsen.nl.

De uitgebreide geschillen- en klachtenregeling kunt u hier nalezen.