Naar het buitenland tijdens uw pensioen

Woont in het buitenland of verhuist u tijdens uw pensioen naar het buitenland? Dan verandert er niets aan uw bruto pensioen. Informatie die voor u van belang kan zijn hebben wij hieronder gezet. 

  • Pensioenuitkering ontvangen in het buitenland
  • Nederlandse belastingen
  • Zorgverzekering
  • Bewijs van in leven zijn 

Pensioenuitkering ontvangen in het buitenland

Uw pensioenuitkering overmaken naar het buitenland heeft verschillende gevolgen:

  • het kan langer duren voordat de pensioenuitkering op uw buitenlandse rekeningnummer staat
  • onze bank kan kosten rekenen voor het overmaken naar een buitenlands rekeningnummer
  • de ontvangende bank kan ook kosten in rekening brengen

De banken brengen deze kosten in mindering op uw pensioenuitkering. U houdt dus minder over van uw pensioenuitkering.

Nederlandse belastingen

Ook als u in het buitenland woont, bent u verplicht belasting te betalen over het pensioen dat in Nederland wordt uitgekeerd. Daarom moeten wij loonbelasting op uw pensioen inhouden. Woont u in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten om dubbele belastingheffing te voorkomen? Dan kunt u de Belastingdienst verzoeken een vrijstellingsverklaring af te geven. Vermeld in het verzoek altijd ons loonbelastingnummer (xxxx) en de naam van het fonds (Stichting Nedlloyd Pensioenfonds.

Na ontvangst van de vrijstellingsverklaring hoeven wij niet langer loonbelasting in te houden op uw pensioen.

Vrijstelling aanvragen

Zorgverzekering

Als u emigreert naar het buitenland, vervalt uw Nederlandse zorgverzekering. Ontvangt u nog wel een pensioen uit Nederland? En verhuist u naar of woont u in een verdragsland? Dan kunt u aanspraak maken op medische zorg in uw nieuwe woonland. U moet zich dan aanmelden bij het CAK. Lees hier meer over op de website van het CAK.

Bewijs van in leven zijn

Woont u in het buitenland en ontvangt u pensioen van ons? Dan vragen wij jaarlijks uw ‘Bewijs van in leven zijn’ op. Omdat u in het buitenland woont, worden wijzigingen in uw persoonlijke situatie niet automatisch aan ons doorgegeven.

U kunt uw bewijs digitaal doorgeven met behulp van een app op een smartphone. Lukt dat niet? Dan kunt u uw bewijs digitaal doorgeven via MijnNPFPensioen of schriftelijk opsturen via het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’. Zorg er wel voor dat wij het formulier uiterlijk 31 december hebben ontvangen om opschorting van uw pensioenuitkering te voorkomen.

Lees meer